Z powodu okresu komunijnego oraz święceń kapłańskich i diakońskich, nasz główny dostawca firma z Białegostoku - PW JOANNA - zignorował nasz sklep jako jednego z odbiorców na korzyść swoich lokalnych odbiorców detalicznych. Aktualnie pracujemy nad dostarczeniem zamówionych towarów od alternatywnych odbiorców lub zwrotem poniesionych przez klientów kosztów.

Do czasu wypracowania nowej oferty od sprawdzonych dostawców działalność sklepu pozostaje zawieszona.


Z důvodu připrav na uspokojení poptávky kvůli prvnímu svatému přijímaní a kněžských svěcení v Polsku, náš hlavní dodavatel – firma PW Joanna z Bialegostoku pozastavil bez oznámení dodávky pro naši firmu.

V současné době pracujeme na doručení objednaného zboží od alternativních dodavatelů nebo na vrácení nákladů vynaložených zákazníky.

Do doby kompletace nové nabídky od spolehlivějších dodavatelů obchod nepřijímá nové objednávky.


Due to prepare to meet the demand for first Holy Communion and priests ordinations in Poland, our main supplier - a company from Bialystok PW Joanna Godlewska - without any notice suspended deliveries for our company.

Currently, we are currently working on the delivery of ordered goods from alternative suppliers or the reimbursement of costs of our customers.

Until the completion of new offer from reliable suppliers, of trade will not accept any new orders.